Výstava Pestrá Austrálie

Obrovské požáry, které sužovaly Austrálii déle než 270 dní, zničily území o rozloze 5,4 milionů hektarů a zcela zdecimovaly přirozené prostředí mnoha živočišných druhů po celé zemi. Společná výstava pětice fotografů uspořádaná v rámci iniciativy WeActNow v prostorách pražských Jatek 78 se snaží nejen ukázat krásy přírody, která byla takto drasticky zasažena, ale především pobídnout k aktivní pomoci, kterou bude Austrálie potřebovat.

Pokud se rozhodnete pomoct, můžete tak učinit níže koupí fotoobrazu a nebo přímým příspěvkem na sbírkové konto. Výnos zašleme organizaci Wildlife Rescue.